ny banner rörlig

Vi hjälper företag att återvinna redan gjorda investeringar i hantering av företags applikationer.

Från vårt applikationscenter i Sverige levererar vi tjänster löpande eller som funktion. Vi kan mot överenskommen volym leverera applikationer till ett fast pris med givna SLA. Se erbjudande under nyheter...Läs mer


Hantera Windows 10 och applikationer genom självservice, precis så enkelt är det.

Det ENKLA sättet att hantera företagets applikationer och operativsystem. Vi hjälper dig att utan de omfattande projekt och dyra kostnader se till att din verksamhet har Windows 10 på plats imorgon, genom SelfService...Läs mer

Appnode förstärker med Christian Johansson

Än mer kraft för att hjälpa våra kunder som vill köpa smarta tjänster för att förenkla hantering av applikationens livscykel.
Läs mer

Appnode förstärker verksamheten

Hans med många års erfarenhet från IT blir en stor tillgång i Appnodes fortsatta utveckling med fokus på att göra IT enkelt.
Läs mer

Appnode i nytt avtal med partner CSC

Partnerskapet Appnode -CSC fortsätter växa
Läs mer